SALA DE BOULDER DEL CEC

Tancat per trasllat, avisarem tant bon punt estigui en funcionament

 Rocòdrom CEC - Barcelona

 Boulder CEC - Barcelona

A la seu social del CEC, al bell mig del centre de Barcelona 

 
- 6 plafons amb diferents nivells d'inclinació des de placa tumbada fins a 45º de desplom

- Gran diversitat de preses i formes per a totes les dificultats

- Blocs de 4-6 pasos de totes les dificultats marcats i actualitzats periòdicament

- Rutes de 15-25 pasos de totes les dificultats marcades i actualitzades periòdicament

 

INFORMACIÓ DE L'ESCOLA JOVE D'ESCALADA

Tots els DILLUNS, per a nens i nenes de 6 a 17 anys de 18h. a 19h.

 

 

 

 

HORARI SALA DE BOULDER:

De dilluns a divendres: de 9:30h a 14:00h i de 16:30h a 21:30h

Dilluns de 18h. a 19h. reservat per l'Escola Jove d'Escalada

BARCELONA

 

 

NORMATIVA D’ÚS DEL ROCÒDROM DEL CEC

Presentació

La sala de boulder del CEC és un espai destinat a l’entrenament,  l’aprenentatge i  la pràctica de la iniciació a l’escalada. Està gestionat pel Centre Acadèmic d'Escalada (CADE) i compta amb l’assessorament i col·laboració de l’Escola de muntanya.  

 

Procediment per usar el rocòdrom

§  ús reservat als socis del CEC.

§  cal que deixeu el carnet de soci/a vigent a l’AAS. A l’entrega d’aquest heu de signar l’imprès de “Informació Consentida” específica pel rocòdrom.

§  no es permet l’entrada a menors de 18 anys.

§  la capacitat màxima del rocòdrom, en qualsevol moment, mai serà superior a les 20 persones. 

 

Normes generals 

§  sempre heu d’utilitzar calçat de peu de gat. No està permès cap altra tipus de calçat.

§  cal usar magnèsia en bola o en líquid, NO es pot usar magnèsia en pols.

§  eviteu trepitjar els matalassos amb calçat de carrer.

§  no es permet entrar menjar a la sala. Si entreu beguda haurà de ser en envasos de plàstic.

§  no és permès fer cap tipus de modificació dels plafons, les vies o les preses, ni de la sala en general.

§  l’espai disponible fa que els usuaris hagueu de compartir aquest de la manera més assenyada, respectuosa i educada possible.

§  us recomanem usar vestimenta adequada per tal d’evitar possibles lesions.

§  l’escalada, en cadascuna de les seves pràctiques i disciplines, és una activitat de risc, fins i tot l’efectuada en una estructura artificial destinada a l’aprenentatge, la pràctica de la iniciació a l’escalada i a l’entrenament. El CEC no es fa responsable de cap lesió que els usuaris del rocòdrom us pugueu produir com a conseqüència d’una caiguda, ja sigui fortuïta, resultat del moviment o trencament d’una presa, provocat per la presència d’altres escaladors o per qualsevol altra causa, o bé per no respectar aquestes normes i/o fer un mal ús de la instal·lació.

§  Qualsevol anomalia o desperfecte que es detecti, o qualsevol qüestió relacionada amb el rocòdrom (preses, vies, desperfectes, neteja, etc.), us preguem que la comuniqueu a l’AAS o bé per correu electrònic a: escola@cec.cat 

 

 

CENTRE ACADÈMIC D'ESCALADA (CAD'E)

Fundat l'any 1942                                                                        

El CADE té com a objectiu agrupar els/les escaladors/es de roca i gel i fomentar l'activitat alpinística d'alt nivell aplicant-hi el coneixement de les tècniques de seguretat en consonància amb els criteris establerts per la UIAA.

En aquest sentit la secció del CAD'E organitza periòdicament sortides col·lectives adreçades a aquells que practiquen habitualment les diferents modalitats de l'alpinisme i a tots els que, encara que estiguin recentment iniciats, tinguin una voluntat ferma d'assolir fites cada vegada més ambicioses. 

L'activitat hivernal sovint va acompanyada de la pràctica de l'esquí de muntanya, que és el mitjà més efectiu en les aproximacions que es fan damunt la neu tova.

Les modalitats d'escalada esportiva i escalada de bloc (boulder) són indispensables per a la millora del rendiment tècnic i físic en l'entrenament de l'alpinista. En alguns casos són una finalitat en si mateixa.